Tut Kích Ngưỡng 1500$ 5000$

Tút xin ngưỡng 1k5
Nguyên liệu : Via Us Live Ads. Tài khoản quảng cáo 1k5 đã có ít nhất 3bill xanh gần nhất
Share tài khoản sang via us. Để ip us. Chạy quảng cáo thanh toán 2 bill tự động
Chat support xin nâng ngưỡng bằng tiếng anh
Lưu ý. Ko xoá camp cũ của tài khoản và chạy đồng thời cả camp cũ và camp mới không là tài khoản sẽ bị die

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one