TUT fix ngưỡng 10% 2024

TUT fix ngưỡng 10% , lưu ý bill full xanh Chụp full bill toàn màn hình

1,Bấm vào phần nhận trợ giúp

2, Chọn dòng 2

3, chọn contact support

4, Gửi hình chụp bill kèm thần chú ” I want to raise the threshold because it’s been repeated too many times ”

Đề nghị ngưỡng không quá lớn sẽ bị auto từ chối Nếu gửi nhiều quá sẽ bị lỗi, vui lòng FAKE IP để gửi lại

Done TUT

by sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one