Tut 75$

Tut 75$
VIA thì nhiều lắm cứ test VIA Ngoại nhé
VPS thì ngoại, thẻ thì Vietinbank – MB Bank – VP Bank – Techcombank, Pyypl
Quốc gia gì đều được tiền thì nhẩy nhanh và nhiều thì là $ múi giờ -7 -8
Sau đó lên Cam Bằng Bootpost Add Thẻ Bằng Bootpost lúc đăng CAM thì đá thẻ ra
Còn 1 cách nữa là lên CAM bằng Bootpost Add Thẻ Bằng Bootpost từ 1 con QTV Khách Rồi Đá QTV đó ra khỏi con lên CAM tự nhẩy Limit
Lên CAM 7s sau đó đá Thẻ – Đá QTV
tut 25$-75$
Tut 11$ thì cứ lấy via trắng rồi add thẻ để quốc gia tiền tệ theo IP là nó nhẩy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one