Quy Trình Change Via+ Unlock hotmail+ Login Không Checkpoi

Khuyến cáo: Mua via về nên change lại Pass + Pass mail luôn theo hướng dẫn sau
(Admin không chịu trách nhiệm khi không change via ! )

HƯỚNG DẪN CHANGE VIA

1.LoGin Via = Mbasic.facebook.com để tránh bị checkpoi. Không login qua www.facebook.com
2.Truy cập https://www.facebook.com/hacked , chọn dòng 2
đổi mật khẩu và kiểm tra xem có thừa hotmail khác không và xóa nó đi
3 Kiểm tra số điện thoại trong via nếu còn hãy xóa  nó đi  https://www.facebook.com/settings?tab=mobile
4.Đăng xuất hết tắt cả phiên đăng nhập khác = https://www.facebook.com/settings?tab=security
cho die cookie cũ
5.Đăng nhập Hotmail.com : Change pass mail + mail khôi phục + đổi cả mail khôi phục getnada + xóa hết tin nhắn cũ

Ngoài ra có thể dùng  link  https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id= xxxxxxx để đổi mật khẩu Facebook

Site sim ảo unlock hotmail : viotp.com , chothuesimcode.com , windmail.shop
Quan trọng : KHÔNG KHÔI PHỤC MẬT KHẨU QUA EMAIL TRÁNH MẤT CHECKPOI VỀ EMAIL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one