Tổng Hợp Link Kháng Facebook 2024

Share lại có khi cần
LIên hệ trực tiếp với support Facebook:
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
Gửi kiến nghị cho Facebook:
www.facebook.com/help/127103474099499
Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
Link kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Kiểm tra 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
Đề xuất nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
Kháng không được phê duyệt quảng cáo:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Kháng tài khoản bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
Treo cách thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
Không tìm thấy trang trên trang Facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Tháo capcha cho đường link
www.facebook.com/business/resources
Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
Trung tâm giúp đỡ
www.facebook.com/help
Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
Cập nhật:
Kháng nghị:
Liên kết: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Email: Paymentappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
Xin Nâng ngưỡng
Liên kết: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
Liên hệ Support
Liên kết: https://www.facebook.com/business/resources
Chính sách:
https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
Báo cáo vấn đề đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Công nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Xác nhận danh tính của bạn với Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về việc công nhận tài khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Câu hỏi về chính sách dữ liệu:
https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
Luật Shine the Light của California :
https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Câu hỏi về chính sách dữ liệu:
https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Cung cấp cho chúng tôi góp ý về tính năng trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Báo cáo các trang đã biến mất:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Báo cáo một quảng cáo :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Thanh toán tài khoản ngân hàng:
https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Trợ giúp về tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa:
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Trung tâm hỗ trợ thanh toán Facebook – Nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Đưa ra phản hồi hoặc báo cáo khi có sự cố xảy ra: Ảnh:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Báo cáo sự cố với video biến mất:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Báo cáo sự cố với việc ngắt kết nối trò chuyện:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Báo cáo sự cố với tìm kiếm :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Báo cáo sự cố với thông báo:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đấy bị ốm, bị thương hoặc mất năng lực :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Quyền riêng tư – Yêu cầu xóa video :
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Báo cáo sự cố với trang Facebook trên thiết bị di động :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Báo cáo một nhóm hoặc sự kiện không có sẵn:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Gọi điện tới trang Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp :
https://www.facebook.com/pages/merge/
Góp ý của bạn về trang :
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Yêu cầu xác minh đề cập:
https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
Báo cáo tài khoản giả mạo :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Yêu cầu tưởng nhớ :
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
Mẫu báo cáo bản quyền :
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Phải đăng nhập để xem trang này Lỗi:
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Địa chỉ email không hợp lệ Lỗi:
https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã công nhận :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Trợ giúp quảng cáo trang:
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
Báo cáo trẻ em chưa đủ tuổi (Hàn Quốc và Tây Ban Nha):
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Báo cáo nội dung bị mất trong quá trình kích hoạt lại:
https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
Báo cáo sự cố với Video Webcam trên trang Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
Báo cáo sự cố khi phát lại video
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
Trò chuyện xuất hiện đã bị tắt đối với bạn bè:
https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
Báo cáo lỗi trang không có sẵn :
https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
Phản hồi của bạn về Địa điểm:
https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
Dấu ấn Liên hệ:
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Report bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Báo cáo
https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
Báo cáo giới tính
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Công nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
do không đủ chuẩn mực sử dụng Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hãy cho chúng tôi phản hồi về một trang Facebook Tính năng
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Đưa ra phản hồi hoặc báo cáo khi có sự cố: Ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Báo cáo sự cố hoặc cung cấp phản hồi về trang Di chuyển nội tệ của Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
Phản hồi của bạn về trang Facebook cho mọi điện thoại
https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
Phải đăng nhập để xem lỗi trang này
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Trang Facebook Home: OEM di động và nhà mạng quan tâm
https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
Verified badge một vài nước vào được
https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289
Thanh toán trên Facebook – Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển – Thông tin bổ sung
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
Báo cáo sự cố với video webcam trên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
Trang Facebook Ads Guide
https://www.facebook.com/business/ads-guide
Hướng dẫn quảng cáo
Chính sách quảng cáo
https://www.facebook.com/policies/ads/
Chính sác quảng cáo
Kiểm tra văn bản hình ảnh
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
Đo 20% text
Mail Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com các sai lầm về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
The trang Facebook stickers program stickers@fb.com liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com các sai lầm về dữ liệu cá nhân
Nhóm nghiên cứu Facebook Trang fbsurvey@fb.com
trang Hỗ trợ Quảng cáo Facebook fbadsupport@fb.com
Ứng dụng lập hóa đơn Trình quản lý doanh nghiệp adaccountcreationsea@fb.com
Truy cập Truy cập bị hạn chế (IP xấu)
https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
truy xuất bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for trang Facebook Accessibility and Assistive Technology
https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
trang Facebook Ads API Ứng dụng truy cập tiêu chuẩn
https://www.facebook.com/business/standardadsapi
Yêu cầu dữ liệu cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Yêu cầu quyền truy cập vào Cổng đối tác di động
https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Tài khoản Tài khoản bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Đã bị vô hiệu hóa – nhiều tài khoản
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Tài khoản bị vô hiệu hóa – 13 tuổi vị thành niên
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Xác nhận danh tính với trang Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Tài khoản cá nhân của tôi được tưởng nhớ
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo tài khoản mạo danh / Báo cáo tài khoản mạo danh có mức độ ưu tiên cao
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Xác nhận danh tính của bạn bằng ID
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Xác nhận danh tính của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Báo cáo sự cố đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Tài khoản bị vô hiệu hóa – Hãy giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Thay đổi tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Báo cáo trẻ vị thành niên (Hàn Quốc và Tây Ban Nha)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Yêu cầu dữ liệu trẻ em
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
Báo cáo trẻ chưa đủ tuổi
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Báo cáo account dưới 13 tuổi
Yêu cầu trợ giúp về cài đặt quảng cáo của con bạn
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Yêu cầu hỗ trợ thiết lập quảng cáo cho trẻ dưới 18
Yêu cầu dữ liệu cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
các sai lầm về dữ liệu cá nhân
Yêu cầu xóa tài khoản đối với người mất năng lực y tế
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Yêu cầu tưởng niệm
https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192
Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Yêu cầu nội dung từ tài khoản của người đã chết
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Yêu cầu đặc biệt đối với tài khoản của người đã qua đời
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
Yêu cầu đáng chú ý về tài khoản người đã mất
Không nhận được thư xác nhận
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
có vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua mail
Địa chỉ thư đã được sử dụng
https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
Vấn đề mail bị người khác dùng
Địa chỉ thư đã được sử dụng
https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
Không thể tạo Facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Ảnh hồ sơ trên trang đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập trang Facebook
Kiểm tra bảo mật Ngăn chặn đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
Báo cáo sự cố với tin nhắn trên điện thoại di động của Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Báo cáo sự cố với trang Facebook trên thiết bị di động
https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Thay đổi tên cụ thể theo ngôn ngữ của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Báo cáo sự cố khi xác minh tài khoản của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số máy
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số máy
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Quyền riêng tư – Yêu cầu xóa ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Quyền riêng tư – Yêu cầu xóa clip
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
Quyền riêng, yêu cầu clip
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Yêu cầu trợ giúp về cài đặt quảng cáo của con bạn
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Gửi thông báo phản đối DMCA
https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter…
Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Trang & Quảng cáo Yêu cầu Thay đổi Tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Yêu cầu phù hợp nhất Trang
https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
Yêu cầu phù hợp nhất các trang trùng lặp của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Yêu cầu Tên người sử dụng cho Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang
https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Khiếu nại một trang không công bố
https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Khiếu nại vi phạm chính sách trang
https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Trang không xảy ra trong tìm kiếm
https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
góp ý của bạn về Trang
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Báo cáo vấn đề về trang và góp ý về trang
Báo cáo trang bị tấn công
https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353
Restore lại tình trạng trước khi bị kích admin
trang Website hoặc nội dung bị chặn
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Yêu cầu thay đổi tên trang khiếu nại
https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281
Kháng về việc không được chấp thuận đổi tên trang
Trợ giúp quảng cáo trang
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628
liên lạc về vấn đề quảng cáo trang
Phản hồi của bạn về Thông tin chi tiết về Trang
https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Báo cáo hành vi vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Biểu mẫu báo cáo bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
Biểu mẫu báo cáo nhãn hiệu
https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647
Báo cáo vi phạm thương hiệu
Mẫu yêu cầu khiếu nại về nhãn hiệu
https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Mẫu báo cáo giả mạo
https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065
Báo cáo hàng giả
Báo cáo hành vi vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bạn – Khác
https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Danh bạ Cục Sở hữu trí tuệ
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Get trang Facebook Payments Hỗ trợ
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Hỗ trợ thanh toán bị vô hiệu hóa
https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
Yêu cầu thanh toán Adwords
https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
Spy quảng cáo của đối thủ, xem thư viện quảng cáo trang của nhà quảng cáo thế giới
https://www.facebook.com/ads/library

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one