Page tích xanh có rất nhiều lợi thế so với các fanpage thông thường. Một vài điểm mạnh của Fanpage tích xanh đó chính là: 1. Page tích xanh có thể chạy quảng cáo livestream: Hiện tại, muốn chạy quảng cáo livestream thì chỉ có thể chạy trên page tích xanh mà thôi! 2. Page […]