Quảng Cáo

Tìm hiểu doanh nghiệp

ANDY NGUYỄN GROUP Tư vấn và nắm được mong muốn của khách hàng.Phân tích đối tượng khách hàng tiềm năng cần nhắm đến đối với doanh nghiệp của bạn.

Nhắm đối tượng mục tiêu

Phân tích khách hàng chi tiết, rõ ràng và sáng tạo những nội dung cốt lõi giúp doanh nghiệp tiếp cận, thu hút khách hàng lý tưởng nhanh hơn, tốt hơn, tăng cơ hội để chốt sale và kết nối với nhiều người yêu thích doanh nghiệp.

Tư Vấn Ngân Sách Chiến Dịch

Đề xuất ngân sách và tư vấn ngân sách hợp lý giúp chiến dịch đạt được hiệu quả tốt hơn. Tư vấn tỷ lệ tiếp cận tối ta và giá thầu / kết quả có thể xảy ra trong chiến dịch quảng cáo tương lai.

Sáng tạo nội dung

Kiểm tra và tạo nội dung sáng tạo hấp dẫn cho bài quảng cáo tăng cao khả năng tiếp cận và khả năng chốt sale cho sản phẩm và tiếp thị doanh nghiệp.

Hợp Đồng Quảng Cáo

Sau khi trao đổi các chi tiết liên quan đến quản cáo ANDY NGUYỄN GROUP sẽ tiến hành làm hợp đồng quảng cáo đối với đối tác nhầm đảm bảo tính xác minh đối với doanh nghiệp và sự cam kết từ ANDY NGUYỄN GROUP

Thực Thi Và Báo Cáo

Thực hiện nội dung và quảng cáo trong thời gian cam kết và báo cáo chiến dịch mỗi tuần - tháng để doanh nghiệp nắm rõ được chiến dịch đang chạy nhằm đánh giá chiến dịch và cũng có thể chỉnh sữa chiến dịch cho phù hợp nhất đưa ra hiệu quả cao nhất.

0 +
ĐƠN HÀNG
0 +
ĐÃ HOÀN THÀNH
0 +
ĐANG TIẾN HÀNH
0 +
HỢP ĐÒNG MỚI