Hệ thống lương 3P là gì? Công thức tính lương cho nhân viên bán hàng hiệu quả

Hiện nay, đa số doanh nghiệp đều trả lương theo phương pháp 3P: Position (vị trí công việc) – Person (Năng lực) – Performance (Kết quả công việc – KPIs). Phương pháp này được coi là trụ cột để một công ty ổn định về mặt nhân sự. Ưu điểm của hình thức này là nhân […]

Triển khai tích hợp giải pháp hỗ trợ CRM để tạo lợi thế cạnh tranh trong năm 2017

1.Kết hợp ăn ý giữa marketing và bán hàng Tích hợp CRM chính là nền móng cơ bản tạo cho các nhà tiếp thị công cụ để thai nghén và thực hiện các chiến dịch, tự động hóa các quy trình, quản lý nội dung dựa trên Big Data và đưa ra những phân tích, […]