Kháng NghịQuảng Cáo 2020 New

Kháng Nghị Tài Khoảng Quảng Cáo 2021

  • Tài khoảng bị hạn chế tính năng
  • Tài khoảng bị vô hiệu hóa quảng cáo
  • Cách Lên Camp Siêu Mượt 2020

Tình trạng hạn chế quảng cáo đang diễn ra hiện nay đang là vấn đề trăng trở của rất nhiều người vì không biết vì sao mà tk bị khóa một cách vô lý

Hôm nay Andy Nguyễn Hướng dẫn các bạn cách kháng nghị tài khoảng vô hiệu hóa và cách lên camp chống bão facebook  2020

KHÁNG VI PHẠM CHÍNH SÁCHChát với Support:

https://business.facebook.com/business/help

Khuyến nghị: Giờ này chát chẳng có tác dụng gì đâu, anh em nên tập trung vào link kháng cho đúng.

Kháng Fb cá nhân :

https://www.fb.com/help/contact/2026068680760273

Hi Facebook team, my Facebook account ID 100004761902xxx did not violate any policy, kindly review and unblock the limit for me. Thanks!

Kháng TK quảng cáo:

https://www.fb.com/help/contact/391647094929792

Hi Facebook Team,

I can assure with 100% confidence my accounts never violate any of Facebook guidelines, rules or any regulations. What Facebook is doing is seriously hurting my ethical business. 

I request Facebook to  re activate my accounts.

Thanks !!!

Lỗi thanh toán:

https://www.fb.com/help/contact/?id=161710477317189

Hi Facebook Team,

I’m a prestigious facebook advertising buyers , I always pay the exact ammount at the exact time , I’m not late or any short to any of my payment. Why do you block my payment method?. I request Facebook to review and reactivate my payment  method.

Thanks !!!

Kháng BM hạn chế:

https://www.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Hi Facebook Team,

I can assure with 100% confidence my accounts never violate any of Facebook guidelines, rules or any regulations. What Facebook is doing is seriously hurting my ethical business.

I request Facebook to re activate my accounts.

Cách Lên Camp Mới 2020

– Sử dụng via cổ dưới 2018

–  về làm cho tài khoảng bị hạn chế và kháng nghị

– sau khi kháng nghị thì ngâm 24h rồi lên camp mới trên điện thoại dùng 3g

chúc các bạn thành công!