Chatbot là gì? Cách tạo chatbot tiếng Việt cho fanpage đơn giản nhất

Chat bot được xem là công cụ vô cùng hữu hiệu, góp phần làm tăng tương tác cho fanpage, đồng thời thông qua đó có thể điều hướng khách hàng. Với nhiều tiện ích là thế, tuy nhiên, bạn đã biết cách tạo chatbot tiếng Việt đơn giản cho trang fanpage chưa? Chatbot là gì? Trong […]