Hướng dẫn cách kiểm tra 20% text quảng cáo Facebook Text Overlay

Kiểm tra hình ảnh quảng cáo facebook nhằm giúp cho người chạy quảng cáo yên tâm thực hiện chiến lược marketing của mình mà không lo ngại đến việc dính nguyên tắc phân phối 20% text. Quảng cáo facebook đang rất phổ biến, nhưng trong quá trình thực hiện  rất nhiều người gặp tình trạng […]