Xếp hạng và đánh giá fanpage đã thay đổi? Đề xuất fanpage 2019

Rất nhiều người hiện nay đã không thể tìm được tính năng đánh giá fanpage ở đâu? cách đánh giá trên fanpage như thế nào … Có rất nhiều anh chị không thể đánh giá sao cho fanpage được nữa bởi gần đây 2019 facebook đã thay tính năng đánh giá fanpage thành đề xuất […]